Macrologic ERP

Oprogramowanie dla wymagających

Wszechstronne rozwiązania informatyczne

System Xpertis jest to informatyczne rozwiązanie wspomagające realizację celów biznesowych, przeznaczone dla przedsiębiorstw średniej wielkości, które firma Macrologic zbudowała w oparciu o:

  • wiedzę ekspertów informatycznych, znających rzeczywiste sytuacje użycia systemu i wymierne efekty jego zastosowania,
  • wiedzę konsultantów biznesowych, którzy znają procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i potrafią wskazać na sposoby osiągania celów,
  • wiedzę tysięcy klientów, którzy mają wizję funkcjonowania oprogramowania w przedsiębiorstwie i wpływają na jego ciągły rozwój.

Wiedza, umięjętności i doświadczenie

Xpertis jest połączeniem wiedzy, umiejętności i doświadczenia wykorzystywania technologii informatycznych w efektywnym prowadzeniu biznesu oraz obejmuje metodę wprowadzania zmian organizacyjnych z użyciem oprogramowania w podstawowych obszarach działalności:

planowanie zasobów

ERP – ang. Enterprise Resource Planning. Na system planowania zasobów mogą się składać takie moduły jak: produkcja, sprzedaż, projekty, płace i kadry, finanse i inne.

zarządzanie wiedzą

Systemy zarządzania wiedzą i obiegiem informacji. Należą do nich m.in. systemy CRM – Customer Relation Management, czyli systemy zarządzania kontaktami z klientami, systemy wspierające obieg informacji.

analizy zarządcze

BI – Business Intelligence. Oprogramowanie wspomagające procesy podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych. Służy do ekstrapolacji przyszłości i estymacji stanu obecnego.

Xpertis posiada:

  • certyfikat zgodności rozwiązania kadrowo-płacowego z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby lub macierzyństwa,
  • certyfikat zgodności rozwiązania finansowo-księgowego z ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym oraz ustawą o podatku VAT.

Oba certyfikaty wydane zostały przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytut Studiów Podatkowych Audyt.

Xpertis ERP Finanse

Od lat wspieramy menadżerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pomagamy śledzić sytuację finansową, usprawniamy procesy związane z regulowaniem płatności i rozliczeniami, wspieramy zarządzanie aktywami firmy, ułatwiamy tworzenie bieżących sprawozdań i prognoz. Wielowymiarowe analizy dostarczają zarządzającym wiedzy ułatwiającej podejmowanie decyzji i wspomagają w opracowaniu nowych strategii w przedsiębiorstwach. Dzięki temu inwestycja w rozwiązanie informatyczne szybko się zwraca, a zyski mogą być przeznaczane na dalszy rozwój.

Xpertis ERP Personel

Dyrektorzy Personalni uczestniczą w realizacji strategii firmy. Stawiane przed nimi cele to zatrudnianie najlepszych kandydatów do pracy, zwiększanie wydajności pracowników poprzez motywowanie i szkolenie, efektywne zarządzanie czasem pracy i zmniejszanie kosztów zatrudnienia. Wspieramy Dyrektorów Personalnych w realizacji tych celów. Dzielimy się wiedzą z zakresu HR i doświadczeniem nabytym we współpracy z firmami z różnych branż i specyficznej polityce zarządzania zasobami ludzkimi. Doradzamy w zakresie zmian organizacyjnych oraz wskazujemy taki sposób wykorzystania zaawansowanych technologii w organizacji, aby wspierać działania prowadzące do osiągnięcia założonych celów. Rozwiązania HR tworzymy z myślą o przedsiębiorstwach i instytucjach poszukujących narzędzi wspomagających nowoczesną politykę personalną oraz usprawniających działania kadrowe i płacowe.

Xpertis ERP Kontroling

Zarządzanie poprzez kontroling wspieramy odpowiednim systemem informatycznym, który dostarcza istotnych, z punktu widzenia zarządzających, informacji o działalności przedsiębiorstwa. Ewidencja zdarzeń gospodarczych powinna pozwalać na uzyskanie danych do wielowymiarowego planowania i analizowania kosztów i przychodów. System kontrolingowy – charakteryzując się cechami Business Intelligence – tworzy w powiązaniu z pozostałymi rozwiązaniami firmy Macrologic pełny obraz kondycji finansowej firmy.

Macrologic ERP Logistyka

Zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne jak i handlowe powinny działać tak, aby obsługa ich klientów była sprawna i bezbłędna. Oznacza to, że zamawiane towary powinny być dostępne w czasie wymaganym przez zamawiających, po cenach konkurencyjnych w porównaniu z innymi ofertami, a czynności magazynowe powinny być wolne od papierowej, generującej błędy ewidencji. Realizacja tych wymagań stawianych przez rynek to przede wszystkim organizacja działów zaopatrzenia, sprzedaży i realizacji zamówień oraz pozostałych czynności magazynowych. Wspomagamy, więc menadżerów w sprawnej realizacji zadań związanych z obsługą klientów. Rozwiązania Macrologic to więcej niż zwykłe ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

Xpertis ERP Produkcja

W zależności od branży i specyfiki działania przedsiębiorstwa produkcyjne różnią się miedzy sobą sposobem zarządzania procesami operacyjnymi. Jednak w przypadku każdej z tych działalności podstawowym celem jest posiadanie oferty konkurencyjnej na rynku. Menadżerom odpowiedzialnym za procesy produkcyjne pomagamy osiągnąć ten cel poprzez ograniczenie kosztów wynikających z zakupu i magazynowania surowców i towarów oraz kosztów pośrednich związanych z produkcją. Z drugiej strony wiemy jak ważne jest by produkowane towary charakteryzowały się jakością, a współpraca z odbiorcami terminowością i wysokim poziomem obsługi.

Xpertis ERP Sprzedaż i marketing

Efektywna strategia obsługi klientów powinna uwzględniać tworzenie ofert w zależności od potrzeb i wymagań klientów, a także przygotowywanie atrakcyjnych działań promocyjnych i programów lojalnościowych zwiększających wartość sprzedaży.
Takie zadania stawiane są Dyrektorom Sprzedaży i Marketingu. Z drugiej strony wspomagamy dążenia do obniżenia kosztów i poprawy rentowności sprzedaży poprzez sprawne zarządzanie procesami handlowymi, skrócenie cyklów sprzedaży, zwiększenie dokładności prognoz rynkowych, analizy koszyka zakupów i analizy rentowności.

Xpertis ERP Projekty

Harmonogramy i budżety, rezerwacje zasobów, wybór podwykonawców, odbiory prac i rozliczenia oraz szeroko pojęta analiza przeprowadzonych projektów to wiele zadań które należy wykonać aby skutecznie zakończyć projekt. Zadaniem Szefa Projektu jest dopilnowanie wszystkich tych aspektów tak aby w końcowej fazie zrealizowane przedsięwzięcie było sukcesem finansowym i operacyjnym. Z wykorzystaniem Xpertisa, a więc oprogramowania oraz usług doradczych, pomagamy kontrolować wszystkie elementy projektów. Pomagamy w zwiększaniu ich rentowności.

Zarządzanie informacją

Produkty IBM Lotus Software oraz oparte o ich technologię rozwiązania firmy Macrologic dostarczają dziś możliwości, dla których najistotniejszymi ograniczeniami pozostaje obecnie wyobraźnia w kreowaniu ich zastosowań oraz założenia realizowanych przez firmy strategii informatycznych. Technologia Lotus została wybrana przez firmę Macrologic jako zdecydowanie najlepsza platforma do budowy skutecznych rozwiązań informatycznych, których celem jest poprawienie efektywności i bezpieczeństwa wymiany informacji i komunikacji w firmie.

Modelowanie procesów

Procesy biznesowe to działania organizacji, które zazwyczaj skupiają się na realizacji jak najlepiej, w jak najkrótszym czasie i w możliwie najbardziej powtarzalny (proceduralny) sposób strategii firmy. Proces jest nadrzędny w stosunku do struktury organizacyjnej co oznacza, że ważniejsza staje się realizacja celów procesu, niż prawidłowe wykonanie procedur przez jednostkę organizacyjną. Współczesne organizacje coraz częściej chcą definiować, mierzyć i kontrolować procesy biznesowe, a nie procedury ich wykonania.

Xpertis ERP Gospodarka remontowa

Celem rozwiązania Xpertis Gospodarka remontowa jest ułatwienie Państwu utrzymania maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych w należytym stanie technicznym i stałej gotowości do pracy. Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności w ogromnym stopniu wpływa na pozycję firmy na rynku. Jakość działania sprzętu to nie tylko nieprzerwana produkcja ale także niski poziom braków. Brak opóźnień w dostawach to rosnąca baza odbiorców i brak kosztów spowodowanych opóźnieniami dostaw.

Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, Środki trwałe oraz wiele więcej.

Poznaj szczegóły systemu Xpertis ERP